Elektroinštalácie v bytoch

Elektroinštalačné práce Bratislava

Elektroinštalácia v bytoch, ktorá je zameraná na kompletnú výmenu rozvodov je dôležitá ako z legislatívneho hľadiska, tak z hľadiska bezpečnosti. Staré rozvody, ktoré boli v minulosti inštalované mnohokrát nevyhovujú súčasným predpisom a požiadavkám a tak sa stávajú nevyhovujúce. Kompletnou výmenou elektroinštalácie predchádzate ako poškodeniu spotrebičov tak prípadnému požiaru.

Služby elektroinštalácie v bytových priestoroch zákazníci nevyužívajú len v prípade nevyhovujúceho stavu elektrických rozvodov. Ak okrem klasickej výmeny rozvodov potrebujete zvýšiť počet zásuviek, svetiel či rozšíriť funkčné oblasti ako sú prístupové systémy teda domová komunikácia, bazén, sauna audio a video systém, IP rozvody, anténa či TV, ste na správnom mieste.

Cenník elektroinštalácií

Cena za elektroinštaláciu v 1 izbovom byte sa pohybuje od 1000 €.

Cena za elektroinštaláciu v 2 izbovom byte sa pohybuje od 1300 €. 

Cena za elektroinštaláciu v 3 izbovom byte sa pohybuje od 1600 €.

Cena za elektroinštaláciu v 4 izbovom byte sa pohybuje od 1800 €.

Cena za elektroinštaláciu rodinnom dome sa pohybuje od 2500 €.

Revízie elektrických obvodov – revízna správa

Elektroinštalačné práce bratislava

Skutočný stav elektroinštalácie je možné zistiť len za pomoci odborníka. Zákon ukladá povinnosť takejto kontroly pre byty a domy každých 5 rokov, pre blezkozvody každé 2 – 4 roky.

Revízny technik prostredníctvom vykonania odbornej prehliadky a skúšky zistí skutočný stav elektrických obvodov, zistí prípadné nedostatky a navrhne riešenie situácie v prípade zistenia nedostatkov.

Revízna správa je dôležitým dokumentom v tom prípade, ak dôjde k poistnej udalosti. Poisťovne následne budú od vás vyžadovať okrem iného aj revíznu správu. V prípade, ak túto povinnosť zanedbáte a vaša revízna správa bude neplatná, poisťovne vám tak nemusia vyplatiť poistné plnenie.

Ak potrebujete vykonať revíziu elektrických obvodov a obdržať platnú revíznu správu, obráťte sa na nás.

Montáž elektrospotrebičov

Montáž elektrospotrebičov Bratislava

Staršie elektrospotrebiče spravidla spotrebujú väčšie množstvo elektrickej energie čo znamená vyššie mesačné náklady na elektrinu. Ak ste sa rozhodli vymeniť vaše staré spotrebiče za nové, či máte o jedného funkčného pomocníka v domácnosti naviac, ste na správnom mieste. Nechajte výmenu a zapojenie vášho nového spotrebiča na nás, na odborníkov vo svojej oblasti.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a získajte tak cenné informácie zdarma!

Elektroinštalácie v bytoch

Elektroinštalácia v bytoch, ktorá je zameraná na kompletnú výmenu rozvodov je dôležitá ako z legislatívneho hľadiska, tak z hľadiska bezpečnosti. Staré rozvody, ktoré boli v minulosti inštalované mnohokrát nevyhovujú súčasným predpisom a požiadavkám a tak sa stávajú nevyhovujúce. Kompletnou výmenou elektroinštalácie predchádzate ako poškodeniu spotrebičov tak prípadnému požiaru.

Služby elektroinštalácie v bytových priestoroch zákazníci nevyužívajú len v prípade nevyhovujúceho stavu elektrických rozvodov. Ak okrem klasickej výmeny rozvodov potrebujete zvýšiť počet zásuviek, svetiel či rozšíriť funkčné oblasti ako sú prístupové systémy teda domová komunikácia, bazén, sauna audio a video systém, IP rozvody, anténa či TV, ste na správnom mieste.

Cenník elektroinštalácií

Cena za elektroinštaláciu v 1 izbovom byte sa pohybuje od 1000 €.

Cena za elektroinštaláciu v 2 izbovom byte sa pohybuje od 1300 €. 

Cena za elektroinštaláciu v 3 izbovom byte sa pohybuje od 1600 €.

Cena za elektroinštaláciu v 4 izbovom byte sa pohybuje od 1800 €.

Cena za elektroinštaláciu rodinnom dome sa pohybuje od 2500 €.

Elektroinštalačné práce Bratislava

Revízie elektrických obvodov – revízna správa

Elektroinštalačné práce bratislava

Skutočný stav elektroinštalácie je možné zistiť len za pomoci odborníka. Zákon ukladá povinnosť takejto kontroly pre byty a domy každých 5 rokov, pre blezkozvody každé 2 – 4 roky.

Revízny technik prostredníctvom vykonania odbornej prehliadky a skúšky zistí skutočný stav elektrických obvodov, zistí prípadné nedostatky a navrhne riešenie situácie v prípade zistenia nedostatkov.

Revízna správa je dôležitým dokumentom v tom prípade, ak dôjde k poistnej udalosti. Poisťovne následne budú od vás vyžadovať okrem iného aj revíznu správu. V prípade, ak túto povinnosť zanedbáte a vaša revízna správa bude neplatná, poisťovne vám tak nemusia vyplatiť poistné plnenie.

Ak potrebujete vykonať revíziu elektrických obvodov a obdržať platnú revíznu správu, obráťte sa na nás.

Montáž elektrospotrebičov

Staršie elektrospotrebiče spravidla spotrebujú väčšie množstvo elektrickej energie čo znamená vyššie mesačné náklady na elektrinu. Ak ste sa rozhodli vymeniť vaše staré spotrebiče za nové, či máte o jedného funkčného pomocníka v domácnosti naviac, ste na správnom mieste. Nechajte výmenu a zapojenie vášho nového spotrebiča na nás, na odborníkov vo svojej oblasti.

Využite možnosť bezplatnej konzultácie a získajte tak cenné informácie zdarma!

Montáž elektrospotrebičov Bratislava