—PEKI—

Ako správne zmerať horizontálne retiazkové žalúzie

V prípade interiérových žalúzií je dôležitý rozmer skla, nie rozmer okenného rámu! Inak bude medzera medzi oknom a žalúziou príliš veľká. Nižšie uvádzame návod, ako si môžete zmerať svoje okno pre žalúzie svojpomocne.

Ako zmerať horizontálne žalúzie - šírka

1. Meranie šírky

Najskôr si okno zmerajte po šírke, teda od tesnenia po tesnenie. Ideálne aspoň na troch rôznych miestach:

  • V hornej časti okna, kde bude žalúzia uchytená.
  • V strednej časti okna
  • V spodnej časti okna.

Ako finálny rozmer uveďte najmenšiu hodnotu. Keďže plast v priebehu času pracuje, veľmi jednoducho sa môže stať, že na rôznych miestach nameriate odlišné hodnoty.

Zo šírky potom odpočítajte približne 2 mm. Takto predídete tomu, aby sa žalúzie pri vyťahovaní a sťahovaní zachytávali o tesniacu lištu. Ušetríte si tak problémy pri manipulácii so žalúziami.

2. Meranie výšky

Pri meraní výšky berte do úvahy rozmer skla aj s tesnením.

K tomuto rozmeru pripočítajte ešte 1,5 cm, aby žalúzie po montáži dosiahli až na spodnú lištu okna. Takto medzi nimi nevznikne medzera. V ideálnom prípade spodná lišta žalúzie dosadne až na dolnú zasklievaciu lištu a pri naklopení taktiež nevzniká medzera.

Meranie žalúzii výška
meranie-žalúzii-hĺbka

3. Meranie hĺbky zasklievacej lišty

Meranie hĺbky lišty je potrebné odmerať preto, aby sme zistili, či horný profil žalúzie bude mať dostatočný priestor pre usadenie. Ak je zasklievacia lišta užšia, do tienenia sa vkladajú ešte dištančné podložky.

V prípade, ak je zasklievacia lišta užšia ako 20 mm, bude potrebné použiť 1-2 páry podložiek.

4. Dĺžka retiazky

Dĺžka retiazky sa štandardne udáva ako dve tretiny výšky zasklievacej lišty.